เลือกภาษา :

งานที่ผ่านมา

ชื่องาน: 3W Expo 2015

 

สถานที่: ไบเทค, กรุงเทพฯ

ชื่องาน: VIV Asia 2015

 

สถานที่: ไบเทค, กรุงเทพฯ

ชื่องาน: Myanmar FoodBev & HoReCa 2015

 

สถานที่: MEP, ย่างกุ้ง, พม่า

ชื่องาน: Horti Asia 2015 & Agri-Asia 2015

 

สถานที่: ไบเทค, กรุงเทพ

ชื่องาน: Intermach 2015 & Subcon Thailand 2015

 

สถานที่: ไบเทค, กรุงเทพฯ

ชื่องาน: FI VIETNAM 2015

 

สถานที่: SECC, นครโฮจิมินห์, เวียดนาม

ชื่องาน: Entech Pollutec Asia 2015

 

สถานที่: ไบเทค, กรุงเทพฯ

ชื่องาน: Renewable Energy Asia 2015

 

สถานที่: ไบเทค, กรุงเทพฯ

ชื่องาน: Pump And Valves Asia 2015

 

สถานที่: ไบเทค, กรุงเทพฯ