เลือกภาษา :

ความเชี่ยวชาญของเรา

ไมซ์โลจิสติกส์

เราเสนอโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน สำหรับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ งานประชุมและสัมมนานานาชาติ, งานบันเทิง อาทิ กีฬา งานแสดงศิลปะ งานเทศกาล, บริการของเราครอบคลุมการให้บริการดังต่อไปนี้:

 • การให้คำปรึกษา และวางแผนก่อนการจัดงานแสดงสินค้าและงานอีเว่นต์
 • การบริการขนส่งทางอากาศ/เรือ/บก
 • การขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ (หากจำเป็น)
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้า/ส่งออก สินค้าชั่วคราว หรือ ถาวร (ตามจำเป็น)
 • บริการขนย้าย จัดหาอุปกรณ์ในการติดตั้ง รื้อถอนเครื่องจักร
 • บริการบรรจุหีบห่อและการบรรจุหีบห่อแบบสุญญากาศ
 • บริการรับฝากเก็บสินค้าและดูแลรักษา
 • บริการขนย้ายสินค้าในบริเวณพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและงานอีเว่นต์
 • วางแผนและการจัดการขนส่งสินค้ากลับออกไปหลังงานแสดงสินค้าและงานอีเว่นต์จบลง
 • บริการจัดหาประกันภัย

การบริการขนส่งและโลจิสติกส์

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการขนส่งสินค้างานโครงการที่สั่งสมมาหลายปี ทำให้เราสามารถ เสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการ ที่ครอบคลุมการขนย้ายเครื่องจักร และอุปกรณ์เข้าติดตั้งในโรงงาน หรือการย้ายโรงงาน และการจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติในเอเชีย บริการของเราประกอบด้วย:

 • การจัดการเอกสารและพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าทางอากาศ
 • การจัดการเอกสารและพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าทางทะเล
 • การให้บริการขนส่งสินค้าทางอาการและทางทะเลจากทุกประเทศทั่วโลก
 • การให้บริการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า(ทั่วไป / ทัณฑ์บน / ฟรีโซน)
 • การขนส่งทางบก
 • การขนส่งข้ามแดนไปยังประเทศลาว กัมพูชา
 • การจัดหาประกันภัย
 • การให้บริการบรรจุหีบห่อและการนำออกจากหีบห่อ รวมถึงการบริการบรรจุหีบห่อแบบ สุญญากาศ

การขนส่งและโลจิสติกส์งานโครงการ

เราเป็นมืออาชีพที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการนำเข้า / ส่งออกสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เช่นเดียวกับการจัดการการขนส่งงานโครงการสำหรับการผลิตและอุตสาหกรรมทางทะเล ขอบเขตของการบริการของเรา ได้แก่

 • การวางแผนสำหรับการดำเนินงานโลจิสติกส์สำหรับงานโครงการล่วงหน้า
 • การจัดสรรและการขนย้ายสินค้าจากปลายทางในต่างประเทศ
 • การจัดการเอกสารและการดำเนินพิธีการศุลกากรเมื่อสินค้าเดินทางมาถึง
 • การจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่งาน รวมถึง การนำสินค้าลงจากพาหนะขนส่ง นำออกจาก หีบห่อและติดตั้ง หากต้องการ

การจัดการคลังสินค้า

เรามีพื้นที่ให้บริการมากกว่า 30,000 ตารางฟุตที่พร้อมด้วยชั้นวางสินค้า รถตักเพื่อยกและวางสินค้าขึ้นชั้นวางสินค้า ระบบสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า และการรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้อง CCTV คลังสินค้าของเราตั้งอยู่ใกล้ใจกลางย่านธุรกิจของ กรุงเทพฯ ทำให้เราสามารถที่จะนำเสนอคลังสินค้าที่อยู่ในทำเลที่ได้เปรียบ และการบริการกระจายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ บริการของเราประกอบด้วย

 • การบริหารคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
 • กิจกรรมประจำวันภายในคลังสินค้า ได้แก่ การรับ การตรวจสอบและนำจัดเก็บ การหยิบ การบรรจุ การควบคุมสินค้าคงคลัง, การขนถ่าย และการป้อนข้อมูลและการรายงาน
 • การให้บริการ Cross-Dock
 • การจัดการสินค้าส่งคืน
 • การให้บริการ On-Line เพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลัง

5 เหตุผลที่ดีที่ใช้บริการของเรา

ปรัชญาของการทำงานของเรา คือ การให้ "บริการครบวงจร" ในไมซ์โลจิสติกส์ โดยการเสนอโลจิสติกส์โซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของคุณ จากพนักงานของเราที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความเป็นมิตรต่อลูกค้า เพื่อสนองตอบความต้องการในบริการของคุณสำหรับงานแสดงสินค้าและงานอีเว่นต์ ดังนี้

01

Tailor-Made ไมซ์โลจิสติกส์โซลูชั่น

ไม่มีงานแสดงสินค้าหรืองานอีเว่นต์ใดที่เหมือนกัน! ความต้องการในการขนส่งและโลจิสติกส์จึงแตกต่างกัน เพราะปัจจัยต่างๆ อาทิ ข้อจำกัดเรื่องเวลา สถานที่จัดงาน และ กฎระเบียบของภาครัฐที่กำกับดูแลการจัดการขนส่งสินค้า ดังนั้น โซลูชั่นของเราจึงออกแบบโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า หรืองานแสดงสินค้า/งานอีเว่นต์

02

การบริการครบวงจร

เรารู้ดีถึงความรู้สึกที่ถูกจะส่งผ่านจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เวลาที่คุณต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้นพนักงานบริการลูกค้าของเรามีประสบการณ์ ผ่านการ ฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องในการขนส่ง การจัดส่งและขนย้ายสินค้าสำหรับงานแสดงสินค้าหรืองานอีเว่นต์ สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถเสนอ "บริการครบวงจร" ที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนโลจิสติกส์และการตัดสินใจในการจัดส่งสินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรืองานอีเว่นต์ได้อย่างราบรื่น

03

โซลูชั่นจากต้นทางสู่ปลายทาง (มักจะเรียกว่า การบริการจากประตูถึงประตู)

เรามีบริการหลากหลายสำหรับการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางการขนส่ง การขนย้าย และการจัดการความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรืองานอีเว่นต์ที่จัดในประเทศ หรือในต่างประเทศ เราทำงานผ่านทางบริษัทที่เป็นสาขาของเรา และคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพื่อให้การบริการที่ส่งมอบให้คุณนั้นมี ความราบรื่นตลอดการเดินทาง

04

ประสบการณ์ไร้กังวล

เจ้าหน้าที่ของเราล้วนผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ในการจัดการโลจิสติกส์สำหรับงานแสดงสินค้า งานประชุมนานาชาติ. และงานอีเว่นต์ เราทราบความหมายของ "งานต้องเดินหน้าแสดงต่อไป" ในงานแสดงสินค้า งานประชุมนานาชาติ หรืองานอีเว่นต์ ดังนั้น เราจึงมีสโลแกนที่ว่า "เรานำเสนอโซลูชั่นและเราส่งมอบตามสัญญา" เพื่อมั่นใจได้ใน "ประสบการณ์ไร้กังวล" เมื่อคุณไว้วางใจในเรา

05

คำมั่นและการประกันของเรา

ไม่มีงานใดที่เล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไปสำหรับเราที่จะให้บริการ เรานำเสนอโซลูชั่นและเราส่งมอบตามสัญญา! สิ่งนี้คือ คำมั่นและการรับประกันจากเรา